<< Palaa omalle sivulle

Auditoinnissa käydään rekisteröitymiseen liittyviä asioita ja tarkistetaan tietojen paikkansapitävyys.

Tarkistuslistalle on koottu asioita, jotka on hyvä käydä läpi myös vuosittaisen tietojen päivittämisen yhteydessä.

Tarkistuslistan läpikäyminen helpottaa auditointitilannetta, tietojen päivittämistä rekisteröintilomakkeelle sekä luomutuotteiden käytön suunnittelua jne.

Tarkistuslista löytyy täältä