Portaat luomuun -ohjelmassa olevat keittiöt

Alla olevissa taulukoissa on esitetty ohjelmaan liittyneiden keittiöiden määrät toimialoittain sekä julkisten ja yksityisten keittiöiden jakauma. 
 

Ohjelmaan liittyneet keittiöt toimintasektoreittain

Keittiöiden määrä toimialoittain.

Keittiöiden määrä portaittain.