Portaat luomuun -ohjelma

Portaat luomuun on ohjelma kaikenkokoisille yksityisille ja julkisille ruokapalveluille, jotka haluavat lisätä luomutuotteiden käyttöä osana kestävän kehityksen mukaista toimintaansa. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden edetä luomun käytössä omaan tahtiin. Ohjelma on maksullinen. Katso voimassa olevat organisaatiokohtaiset vuosimaksut.

Referenssejä:

"Ilman Portaat luomuun ohjelmaa emme olisi näin pitkällä luomun käytössä." -Mari Portaala, Ruokapalveluohjaaja, Salon kaupungin ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut, Luomu SM 2018 -voittaja

"Muutosvaiheessa Portaat Luomuun -ohjelmasta selkeät tavoitteet eri portaiden asettamille käyttömäärille ja apua laskennassa" -Katriina Bernoulli, kehityspäällikkö, Palvelukeskus Helsinki, Luomu SM voittaja vuosina 2015, 2016 ja 2017

"Saamme ohjelman raaka-aineseurannan kautta suoraan tietoa siitä, kuinka monta prosenttia käyttämistämme tuotteista on luomua. Uskomme lisäksi, että luomusta kiinnostuneet asiakkaat etsivät tietoa myös ravintoloiden luomuportaista." - Janne Hautaluoma, ravintoloitsija Härmän Rati, Luomu SM voittaja 2017 ja 2018

Lisää #TasteLuomu tarinoita löydät täältä

Kuusi tasoa

Ohjelmassa on kuusi tasoa, joita etenemällä keittiöt vähitellen lisäävät luomutuotteiden käyttöä. Ohjelmaan voi liittyä mille portaalta tahansa. Katso liittymisen vaiheet tästä. Liittymällä ohjelmaan toimija SITOUTUU noudattamaan laatimaansa luomusuunnitelmaa ja toimimaan ohjelman mukaisesti.

Ohjelma tarjoaa:

  • näkyvyyttä ohjelman sivustolla olevassa Luomua ravintola -ravintolahakupalvelussa
  • tietoa ammattikeittiöille sopivien luomutuotteiden saatavuudesta
  • työkalun luomun käytön todentamiseen OIVA-tarkastuksissa
  • tiedotusmateriaalia asiakasviestintään
  • tietoa luomutuotannosta ja tuotannon kehittymisestä Suomessa ja Euroopassa
  • vertaistukea muilta ohjelmaan liittyneiltä keittiöiltä
  • reseptisuunnittelutyökalun (Ekoruokakone) luomutuotteiden käytön lisäämiseen

Luomua-tähtilogo

Ohjelmassa on kuusi porrasta ja siinä edetään omaan tahtiin portaalta yksi (1) portaalle kuusi (6). Uudistetussa ohjelman asiakaslogossa portaiden tasot näkyvät tähtinä seuraavasti:

*     tähden saa, kun ravintola on portaalla 2 (ja 3)

**   tähteä saa, kun ravintola on portaalla 4

*** tähteä saa, kun ravintola on portaalla 5 tai 6

Ohjelmassa mukana ravintolat ja ruokapalvelutoimijat saavat käyttöönsä uudistetun tähtiluokituksen mukaisen Luomua -tähtilogon asiakasviestintään. Toimipaikkakohtaisia diplomeita toimitetaan sähköisenä pyynnöstä.

Kestävä kehitys

Portaat luomuun -ohjelma suosittelee, että mukaan liittyvät keittiöt toteuttavat myös muita kestävän kehityksen mukaisia toimenpiteitä. Esim. elintarvikehankintojen suositukset koskevat kasviksia ja kausituotteiden käyttöä ja niiden käytön lisäämistä. 

Luonnonvarojen säästäminen on tärkeä osa kestävää kehitystä. Liittyvän organisaation suositellaan seuraavan energian ja veden kulutusta sekä jätteiden määrää. Seuranta mahdollistaa tavoitteiden asettamisen ja auttaa näkemään ne toimenpiteet, joilla näihin seikkoihin voidaan vaikuttaa.

Kestävän kehityksen mukaisia toimia voi tarkistaa ja miettiä esim. Ympäristöosaava -aineiston avulla

Suomen hankinta-strategian tavoitteet

Suomen historian ensimmäinen kansallinen hankinta-strategia julkistettiin 9.9.2020. Strategian yksi tavoitteista on, että Suomi on ekologisten julkisten hankintojen suunnannäyttäjä. Ekologisten hankintojen toteutumisen tavoitteeksi on asetettu mm.; vuonna 2030 luomun osuus on 25 % ruokapalveluhankinnoista.

Kansallinen hankinta-strategia

Portaat luomuun -ohjelma auttaa ammattikeittiöitä tämän tavoitteen saavuttamisessa välittämällä tietoa saatavilla olevista luomutuotteista, luomutoimittajista, järjestämällä luomukoulutuksia ja -tilaisuuksia sekä kehittämällä reseptiikkaa.