Luomu ruokalistalla

Ammattikeittiöt eivät kuulu Suomessa luomuasetuksen soveltamisalan piiriin. Luomun käyttöä ammattikeittiöissä valvoo kunnan elintarvikevalvontaviranomainen (yleensä terveystarkastaja). Mainonnassa tulee noudattaa markkinointiviestinnän sääntöä;

kuluttajaa/ asiakasta ei saa johtaa harhaan.

Markkinavalvonnalla tarkoitetaan viranomaisten tekemää tuotteiden ja palvelujen lainsäädännönmukaisuuden valvontaa Euroopan unionin sisämarkkinoilla. Markkinavalvonta on jälkikäteistä, riskinarviointiin perustuvaa valvontaa markkinoilla. Suomessa markkinavalvonnasta on säädetty sektoreittain, ja valvontaa tekevät useiden eri ministeriöiden alaiset valvontaviranomaiset.

100 % luomua

Jotta ruoka-annoksen etuliitteenä voidaan käyttää sanaa luomu, täytyy maatalousperäisten raaka-aineiden olla 100 %:sesti luomua. Luomuannoksen valmistuksessa voi käyttää ”ei luomuna” ainoastaan luomuasetuksen (889/2008, liitteet 8 ja 9) mukaisia tuotteita, joita ei ole saatavana luomuna tai asetuksen mukaisia sallittuja lisäaineita. Näiden sallittujen ”ei luomutuotteiden” osuus ruoka-annoksessa saa olla enintään 5 %.

Mihin kohtaan luomu-sana?

Nimeä luomuksi vain se, mikä on oikeasti luomua. Luomu -etuliitteen käyttämisessä tulee olla varovainen, että ei johda asiakasta harhaan. Mikäli ei ole täysin varma, että ruuan valmistuksessa käytettävät raaka-aineet (myös mausteet) ovat luomulainsäädännön mukaisia, on turvallisempaa sanoa esimerkiksi; "Lounas, jossa on käytetty luomuraaka -aineita (luomuperuna, luomuporkkana, luomujauheliha jne…)"

Ruoka-annosta, joka koostuu useammasta komponentista, kuten esim. peruna, kastike, kasvikset, liha/ kala, voi sanoa luomuannokseksi, jos KAIKKI annoksen raaka-aineet ovat 100 % luomua.

Samoin ateria, johon sisältyy pääruoka -annoksen lisäksi esim. juoma, leipä +levite, salaatti ja jälkiruoka, voi sanoa luomuateria / luomulounas, jos KAIKKI aterian osien raaka -aineet ovat 100 % luomua.

Katso tarkempia ohjeita

EU:n luomulehtilogo

EU:n luomulehtilogo on tarkoitettu ainoastaan luomutuotattajien ja jatkojalostajien käyttöön. Annattikeittiöt eivät saa käyttää lehtilogoa, vaan luomun käytöstä on kerrottava muulla tavalla. Ruokalistalle tai esim. nettisivuille voi kirjoittaa luomutuotteen yhteyteen luomu-sanan. Liittymällä Portaat luomuun -ohjelmaan saat käyttöösi luomuviestintäaineistoa ja Luomua-tähtilogon, jota voi käyttää tässä yhteydessä.

Riista ja luomu

Mikäli ruuan valmistuksessa on käytetty riistaa (kuten hirvi tai poro) tai järvikalaa, ei tuotetta saa sanoa luomuksi, vaikka näiden osuus olisikin lopputuotteesta alle 5 %. Riista ja järvikala luokitellaan luonnontuotteiksi, eivätkä ne kuulu luomussa sallittujen aineiden -listalle (kts. EU:n luomuasetus 889/2008, liitteet 8 ja 9). Tällöinkin voidaan ruokalistalla mainita esimerkiksi; "Hirvikeittoa, jonka valmistuksessa on käytetty luomuperunaa, luomuporkkanaa, luomusipulia, jne). 

Kuluttajavirasto:
Markkinoinnissa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja. Mainoksen tietojen on syytä olla mahdollisimman täsmällisiä ja kattavia. Markkinoinnissa on myös kiinnitettävä huomiota tiedon selkeyteen ja ymmärrettävyyteen: kokonaisvaikutelma ratkaisee. Perättömät väitteet, virheellisen tiedon antaminen tai tahallinen kuluttajan harhaanjohtaminen ei kuulu hyvään liiketoimintaan ja on lainvastaista.

Käy tutustumassa Ekoruokakoneeseen

Ekoruokakoneen avulla voit suunnitella reseptejä ja ruokalistoja lisäämällä samalla luomutuotteiden käyttöä. Liittymällä Portaat luomuun -ohjelmaan saat kaikki Ekoruokakoneen ominaisuudet käyttöösi.