Luomun ravitsemukselliset vaikutukset

Luomutuotannossa ei käytetä torjunta-aineita ja eläinlääkinnässä varoajat ovat tavanomaista pidempiä, joten riski jäämistä tuotteissa on tavanomaista pienempi. Vastaavasti tiukat rajoitukset elintarvikkeiden lisäaineiden käytössä yhdistyy kuluttajien mielessä usein terveellisyyteen ja turvallisuuteen. Luomu on hyvä vaihtoehto haluttaessa välttää torjunta- ja lisäaineiden saantia. 

Tutkimusten mukaan luomuliha ja -maito sisältävät omega-3-rasvahappoja noin 50 % enemmän kuin tavanomaisesti tuotettu liha ja maito. Omega-3-rasvahappojen riittävä saanti edistää mm. sydämen ja verenkiertoelimistön terveyttä sekä hermoston toimintaa.

Newcastlen yliopiston ekologisen maatalouden professori Carlo Leifertin johtaman tutkimuksen (2014) mukaan valitsemalla luomustandardin mukaisesti tuotettua ruokaa saa enemmän ravitsemuksellisesti edullisia antioksidantteja ja altistuu pienemmälle määrälle myrkyllisiä raskasmetalleja. Tähän mennessä alansa laajimmassa tutkimuksessa analysoitiin 343 aiemman tutkimuksen tulokset luonnonmukaisesti ja tavanomaisesti tuotetun ruoan koostumuseroista. Tutkimusryhmä havaitsi, että siirtymällä käyttämään luomuhedelmiä, -marjoja, -kasviksia ja viljoja ja niistä valmistettua ruokaa, voi saada yhtä paljon lisää antioksidantteja, kuin mitä 1-2 lisäannosta kasviksia päivässä sisältää.

Luomun ympäristövaikutukset

Luomu säästää niukkoja luonnonvaroja. Kasvien tärkeimmät ravinteet ovat fosfori ja typpi. Keinolannoitteiden fosfori louhitaan kallioperän fosfaatista, jonka varannot riittävät arviolta 40–80 vuodeksi. Ilmakehän typpeä kasvit eivät pysty käyttämään sellaisenaan, joten lannoitetehtaissa siitä valmistetaan kasveille käyttökelpoista typpeä.

Luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti auttaa sekä luontoa laajemmin että yksittäistä eliölajia selviämään hengissä erilaisissa poikkeusoloissa, kuten kuivuuden tai taudin uhatessa. Monimuotoisuuden väheneminen on haitallista, sillä se merkitsee sitä, että kasvi- ja eläinlajien kyky sopeutua muuttuviin olosuhteisiin heikentyy. Luomutuotannossa pyritään säilyttämään luonnon monimuotoisuus ja pitämään erityisen hyvää huolta, jotta ne säästyisivät seuraavillekin sukupolville.

Lue lisää 

Ruokafaktaa

Ruoantuotantoon liittyvää faktaa löytyy 13.12.2017 avatulta Ruokafakta -sivustolta. Tällä hetkellä sivustolla on faktaa luomukeruuseen liittyen. Jatkossa sivustolle tulee lisätietoa myös muuta luomufaktaa kun saadaan riittävästi vertailtavaa luomutilastotietoa.