Luomutuotteiden käyttö

Portaat luomuun -ohjelmaan liittyvä organisaatio määrittelee porrastuotteet siten, että riski sekoittumisesta tavanomaisiin tuotteisiin on mahdollisimman pieni ja niistä voidaan luotettavasti viestiä asiakkaille.  

Jos porrastuotetta käytetään keittiössä ruuanvalmistuksessa ja/tai leivonnassa vastaavaa tuotetta ei keittiössä ole suositeltavaa käyttää tavanomaisena. Tämä siksi, että asiakkaan on muutoin vaikea tietää milloin esimerkiksi luomumaitoa on käytetty milloin taas ei. 

Luomu ruokalistalla

Luomu -etuliitteen käyttämisessä tulee olla varovainen, että ei johda asiakasta/ kuluttajaa harhaan. Mikäli ei ole täysin varma, että ruuan valmistuksessa käytettävät raaka-aineet (myös mausteet) ovat luomulainsäädännön mukaisia, on turvallisempaa sanoa esimerkiksi; "Lounas, jossa on käytetty luomuraaka -aineita (luomuperuna, luomuporkkana, luomujauheliha jne…)"

Ruoka -annosta, joka koostuu useammasta komponentista, kuten esim. peruna, kastike, kasvikset, liha/ kala, voi sanoa luomuannokseksi, jos KAIKKI annoksen maatalousperäiset raaka-aineet ovat 100 % luomua.

Luomumaito

Suomalaiset ravitsemussuositukset suosittelevat tarjoamaan rasvatonta maitoa koululaisille ja päiväkotilapsille.

Isoissa ammattikeittiöissä luomumaidon tarjoaminen on ollut haaste ruokailulinjastoissa käytettävien maidonjakelimien vuoksi. Jakelimiin tarvitaan maito suuremmissa väh. 10 L pakkauksissa. Nyt ongelma on poistunut, koska myös luomumaitoa on saatavilla 10 L novo-pakkauksissa. Toinen haaste julkiselle sektorille on ollut luomumaidosta puuttunut D-vitamiinilisä. Tämäkin ongelma on nyt poistunut. D-vitaminoitua rasvatonta luomumaitoa on saatavilla syyskuun 2017 alusta alkaen.

Rasvattoman luomumaidon D-vitaminointi perustuu Suomen kansalliseen luomusäädökseen, joka astui voimaan 1.9.2016. 1.8.2017 voimaan astunut koulujakelujärjestelmä takaa luomumaidolle korkeamman tukiosuuden.

Katso MAVIn ylitarkastajan Jenni Anttilan ohjeet koulujakelutuesta ja tuen hakemisesta

Luonnontuotteet

Metsistämme ja järvistämme saadut luonnonantimet eivät automaattisesti ole luomua. Keruutuotteet, kuten metsämarjat, sienet, luonnonyrtit ja muut erikoiskeruutuotteet ovat luomutuotteita ainoastaan silloin, kun ne on kerätty luomusertifioiduilta keruualueilta.

Villikalaa, riistaa ja poroja, ei voi myydä tai sertifioida luomuksi.

Lisätietoa luonnonkeruutuotteista löydät osoittesta www.arktisetaromit.fi

Lisätietoa luomukeruutuotteisiin liittyvästä lainsäädännöstä löydät osoitteesta www.ruokavirasto.fi

Kriittiset pisteet  

Luotettavan toiminnan ja viestinnän varmistamiseksi keittiössä tulee tunnistaa ne tilanteet, joissa on riski luomutuotteiden sekoittumisesta tavanomaisiin tuotteisiin tai harhaanjohtavasta viestinnästä. Nämä tilanteet liittyvät esimerkiksi luomuraaka-aineiden vastaanottoon, varastointiin, ruoanvalmistukseen, viestintään ja tarjoiluun.

Kriittisiin pisteisiin kuuluu myös mahdolliset tilanteet, jolloin joudutaan poikkeamaan normaalista käytännöstä. Esimeriksi, miten toimitaan ja tiedotetaan asiakkaille, jos luomutuotetta ei olekaan saatavissa.

Varastointi

Luomutuotteiden sekoittumisen tavanomaiseen välttää parhaiten siten, että keittiössä ei ole vastaavia tavanomaisia tuotteita. Jos tämä ei ole mahdollista, keittiössä on tarpeen miettiä, miten sekoittuminen vältetään. Voidaanko varata esimerkiksi erillinen tila, kaappi, hylly tms. luomutuotteita varten. 

Läpinäkyvyys ja luotettavuus

Luomua tarjoavan ammattikeittiön on pystyttävä luotettavasti osoittamaan, ettei siellä ole tarjottu tai myyty enemmän luomutuotteita kuin niitä on hankittu. Esimerkiksi kirjanpidosta tulee löytyä tiedot luomutuotteiden hankinnoista. EkoCentria kerää vuosittain tiedot luomutuotteiden käyttömääristä. Portaat luomuun -ohjelmaan kuuluviin ruokapalveluihin tehdään myös tarkistuskäyntejä riskiperusteisesti.

Katso lisätietoja luomun vastaanotosta, tiedottamisesta sekä valvonnasta ammattikeittiöissä täältä