Luomutuotteiden hankinta

Luomu on kansainvälisesti määritelty tuotantotapa. Sen vuoksi julkisissa tarjouskilpaluissa luomua voi käyttää tuotteen laatua määrittelevänä hankintakriteerinä. Luomu eroaa tässä suhteessa siis lähi- tai paikallisruuasta, joiden avulla elintarviketta ei voida julkisten hankintojen tarjouspyynnöissä määritellä. Lisäksi luomutuotteille on tarjouspyynnössä laadittava muita mm. ravitsemukseen liittyviä laatukriteereitä.

Ammattikeittiöt hankkivat mielellään luomutuotteet samojen hankintakanavien kautta kuin muutkin tuotteet. Tukkukauppojen luomuvalikoimat ovat viime aikoina kasvaneet huomattavasti. Kuitenkin runsaasti luomutuotteita käyttävät keittiöt turvautuvat myös muihin hankintakanaviin.

Ennakoi tarve

Luomutuotteiden saatavuuden varmistamiseksi on hyvä tehdä arvio tuotteiden käyttömääristä vähintään suunnitteilla olevan ruokalistan tarpeisiin riittävän ajoissa. Mitä pitemmälle voi luomutuotteiden käyttötarpeen arvioida, niin aina varmempaa on tuotteiden saatavuus. Käyttömäärien arviot ja ennakkotiedot on hyvä ilmoittaa riittävän ajoissa tavarantoimittajalle ja myös tuottajalle. Varsinkin suomalaisten luomutuotteiden saatavuuden varmistamiseksi kannattaa tuote-ennakot ilmoittaa seuraavaa vuotta varten tuottajille jo edellisen vuoden lopulla. Näin tuottajat osaavat tehdä riittävät tuotantosuunnittelmat seuraavaa satokautta varten. 

Tutustu markkinaan

Luomutuotteiden valikoima vaihtelee tuoteryhmittäin ja alueittain. Tärkeää on tuntea markkinat, jotta tarjouspyynnöt pystytään tekemään niin, että niihin on myös odotettavissa vastauksia. Julkisen ilmoittamisen jälkeen tarjouspyynnöistä voi tiedottaa erityisesti myös niille toimijoille, joilla on edellytykset tuotteiden toimittamiseen.

Luomu julkisissa elintarvikehankinnoissa

Luomutuotteiden hankinnan kilpailuttaminen kannattaa suunnitella huolellisesti. Mikäli tarjouspyyntöihin vastaajalta edellytetään luomutuotteita, se saattaa vähentää tarjoukseen vastaavien toimijoiden määrää ja siten vaikeuttaa koko hankinnan tavoitteiden toteutumista. Vastaavasti luomutuotteiden toimittajat eivät välttämättä pysty sitoutumaan kaikkien tarjouspyynnössä mainittujen tuotteiden toimittamiseen. Osatarjousten hyväksymisen kautta ostaja voi mahdollistaa sen, että toimittaja voi tehdä tarjouksen pelkästään luomutuotteiden osalta.

Jos luomutuotteiden määrä on pieni suhteessa hankinnan muihin tuotteisiin, kannattaa harkita niiden kilpailuttamista erikseen tai niiden hankkimista puitesopimusten kautta. Jos hankinnat jäävät alle kansallisen kynnysarvon (60 000 e), menettelyt ovat joustavampia ja kevyempiä ja saattavat houkutella pienempiä tavarantoimittajat tarjoamaan tuotteitaan. Puitesopimukset sopivat hyvin sesonginmukaisiin tuotteisiin sallimalla tuotteiden joustavan vaihtamisen sopimuskauden aikana.

Hyödynnä koulujakelutuki

Koulujakelujärjestelmästä perustuu EU:n koulujakelulainsäädäntöön ja sen tavoitteena on lasten ja nuorten terveellisten ruokailutottumusten edistäminen.

Koulumaitotukea tai kouluhedelmätukea voi hakea/saada organisaation omistamille päiväkodeille/kouluille.
Järjestelmä mahdollistaa luomutuotteille korkeamman tuen, jolla kannustetaan kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen edistämisestä julkisissa hankinnoissa annetun valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisen 20 prosentin luomuosuuden saavuttamista julkisissa keittiöissä vuonna 2020. Lue lisää www.ruokavirasto.fi

Organisaatio = koulut ja päiväkodit omistava y-tunnuksellinen organisaatio (valtio, kunta tai yksityinen toimija)

Lisätietoa elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden kilpailutuksista ja kriteereistä:

Lähis-opas

Hankintalainsäädäntö

Euroopan komission tuotekohtaiset ohjeet, elintarvikkeet ja ateriapalvelut