Luomutuotteiden hankinta

Luomu on kansainvälisesti määritelty tuotantotapa. Sen vuoksi julkisissa tarjouskilpaluissa luomua voi käyttää tuotteen laatua määrittelevänä hankintakriteerinä. Luomu eroaa tässä suhteessa siis lähi- tai paikallisruuasta, joiden avulla elintarviketta ei voida julkisten hankintojen tarjouspyynnöissä määritellä. Lisäksi luomutuotteille on tarjouspyynnössä laadittava muita laatukriteereitä, mm. ravitsemukseen liittyviä.

Ammattikeittiöt hankkivat mielellään luomutuotteet samojen hankintakanavien kautta kuin muutkin tuotteet. Tukkukauppojen luomuvalikoimat ovat viime aikoina kasvaneet huomattavasti. Kuitenkin runsaasti luomutuotteita käyttävät keittiöt turvautuvat myös muihin hankintakanaviin.

Tutustu markkinaan

Luomutuotteiden valikoima vaihtelee tuoteryhmittäin ja alueittain. Tärkeää on tuntea markkinat, jotta tarjouspyynnöt pystytään tekemään niin, että niihin on myös odotettavissa vastauksia. Julkisen ilmoittamisen jälkeen tarjouspyynnöistä voi tiedottaa erityisesti myös niille toimijoille, joilla on edellytykset tuotteiden toimittamiseen.

Julkiset hankinnat

Luomutuotteiden hankinnan kilpailuttaminen kannattaa suunnitella huolellisesti. Mikäli tarjouspyyntöihin vastaajalta edellytetään luomutuotteita, se saattaa vähentää tarjoukseen vastaavien toimijoiden määrää ja siten vaikeuttaa koko hankinnan tavoitteiden toteutumista. Vastaavasti luomutuotteiden toimittajat eivät välttämättä pysty sitoutumaan kaikkien tarjouspyynnössä mainittujen tuotteiden toimittamiseen. Osatarjousten hyväksymisen kautta ostaja voi mahdollistaa sen, että toimittaja voi tehdä tarjouksen pelkästään luomutuotteiden osalta.

Jos luomutuotteiden määrä on pieni suhteessa hankinnan muihin tuotteisiin, kannattaa harkita niiden kilpailuttamista erikseen tai niiden hankkimista puitesopimusten kautta. Jos hankinnat jäävät alle kansallisen kynnysarvon (60 000 e), menettelyt ovat joustavampia ja kevyempiä ja saattavat houkutella pienempiä tavarantoimittajat tarjoamaan tuotteitaan. Puitesopimukset sopivat hyvin sesonginmukaisiin tuotteisiin sallimalla tuotteiden joustavan vaihtamisen sopimuskauden aikana.

Lisätietoa:

Lähis-opas

Hankintalainsäädäntö

Euroopan komission tuotekohtaiset ohjeet, elintarvikkeet ja ateriapalvelut